4 องค์ประกอบสำคัญในการตั้งเป้าหมายเมื่อคุณเริ่มต้นวางกลยุทธ์ Digital Marketing

Image result for การตลาดออนไลน์ (online marketing)

4 องค์ประกอบสำคัญในการตั้งเป้าหมายเมื่อคุณเริ่มต้น วางกลยุทธ์ Digital Marketing

การเริ่มต้นที่ดีในการทำ Digital Marketing นั้นเป็นอย่างไร? และต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง? หลายๆท่านอาจเข้าใจผิดว่าการทำ Digital Marketing นั้นคงไม่ได้มีอะไรมาก เพียงแค่การทำการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือการทำโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วมีองค์ประกอบสำคัญอีกหลายๆองค์ประกอบ ที่ทำให้การทำการตลาดออนไลน์ของคุณนั้นมีประสิทธิภาพที่ดี และส่งผลต่อธุรกิจของคุณในระยะยาว จะขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะ

ธุรกิจ A ทำการตลาดโดยการทำโฆษณาผ่านช่องทาง Facebook เพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่รู้ว่าลูกค้าของตนเองเป็นกลุ่มไหน เน้นการยิงโฆษณาออกไปให้เยอะที่สุด โดยไม่ได้ วางกลยุทธ์ หรือเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลว่าแท้จริงแล้วลูกค้าของธุรกิจ คือใคร เขามีความต้องการแบบไหน การสื่อสารที่ออกไปนั้นจึงไม่ตรงต่อความต้องการหรือความสนใจที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายและเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
ธุรกิจ B ที่มีการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ในการทำการตลาดที่ชัดเจน รู้ว่าลูกค้าของตนเองคือใคร รวมถึงมีความต้องการอะไร ใช้ช่องทางออนไลน์ใดในการเสพสื่อ โดยการแบ่งช่องทางในการสื่อสารการตลาดที่ชัดเจนว่า โซเชียลมีเดียสำหรับการแนะนำให้คนรู้จักหรือสร้างการรับรู้แบรนด์ และประติดประต่อจากโซเชียลมีเดียมาสู่เว็บไซต์ที่ให้ความรู้ข้อมูลสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ และนำมาวัดผลว่าลูกค้าแต่ละท่านสนใจสินค้าใดมากน้อยแค่ไหน และมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำไปพัฒนาในการทำการตลาดสินค้าต่อ สุดท้ายเขาสามารถแจกจ่ายงานตามความเหมาะสมกับทักษะของคนในทีมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หลายท่านคงเห็นความสำคัญของการเริ่มต้นในการวางแผนที่ดีและการเห็นภาพรวมของ Digital Marketing แล้วใช่ไหมคะ ว่าธุรกิจ B มีการวางแผนภาพรวมที่ชัดเจนดังนี้ รู้จักตนเอง (Goal & Brand) รู้จักลูกค้า (Customer) รู้จักตลาด (Channel) มีการวัดผลลัพธ์ (KPI) มีทีมที่ดี (Team)

4 องค์ประกอบสำคัญ เมื่อคุณเริ่มต้นทำ Digital Marketing
1.กำหนดเป้าหมายการตลาดดิจิทัลของคุณ
2.ระบุกลยุทธ์การตลาดที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณ Customer Value Journey
3.ช่องทางในการสื่อสาร
4.นำแผนไปปฏิบัติและจ่ายงานสู่ทีม

กำหนดเป้าหมายการตลาดดิจิทัลของคุณ
การตั้งเป้าหมายในการทำ Digital Marketing ที่เฉพาะเจาะจงนั้น จะช่วยสนับสนุนการตั้งเป้าหมายในระยะยาวสำหรับธุรกิจของคุณ จึงทำให้เครื่องมือ SMART เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและถูกประเมินว่าเหมาะสมสำหรับการผลักดันให้เกิดกลยุทธ์ที่แตกต่างหรือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่จะช่วยให้คุณสามารถสมหวังในเป้าหมายของคุณได้ โดยการเชื่อมโยง เป้าหมาย กลยุทธ์และ การวัด KPI เอาไว้เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ ทำ marketing online