4 องค์ประกอบสำคัญในการตั้งเป้าหมายเมื่อคุณเริ่มต้นวางกลยุทธ์ Digital Marketing

Image result for การตลาดออนไลน์ (online marketing)

4 องค์ประกอบสำคัญในการตั้งเป้าหมายเมื่อคุณเริ่มต้น วางกลยุทธ์ Digital Marketing

การเริ่มต้นที่ดีในการทำ Digital Marketing นั้นเป็นอย่างไร? และต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง? หลายๆท่านอาจเข้าใจผิดว่าการทำ Digital Marketing นั้นคงไม่ได้มีอะไรมาก เพียงแค่การทำการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือการทำโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วมีองค์ประกอบสำคัญอีกหลายๆองค์ประกอบ ที่ทำให้การทำการตลาดออนไลน์ของคุณนั้นมีประสิทธิภาพที่ดี และส่งผลต่อธุรกิจของคุณในระยะยาว จะขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะ

ธุรกิจ A ทำการตลาดโดยการทำโฆษณาผ่านช่องทาง Facebook เพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่รู้ว่าลูกค้าของตนเองเป็นกลุ่มไหน เน้นการยิงโฆษณาออกไปให้เยอะที่สุด โดยไม่ได้ วางกลยุทธ์ หรือเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลว่าแท้จริงแล้วลูกค้าของธุรกิจ คือใคร เขามีความต้องการแบบไหน การสื่อสารที่ออกไปนั้นจึงไม่ตรงต่อความต้องการหรือความสนใจที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายและเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
ธุรกิจ B ที่มีการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ในการทำการตลาดที่ชัดเจน รู้ว่าลูกค้าของตนเองคือใคร รวมถึงมีความต้องการอะไร ใช้ช่องทางออนไลน์ใดในการเสพสื่อ โดยการแบ่งช่องทางในการสื่อสารการตลาดที่ชัดเจนว่า โซเชียลมีเดียสำหรับการแนะนำให้คนรู้จักหรือสร้างการรับรู้แบรนด์ และประติดประต่อจากโซเชียลมีเดียมาสู่เว็บไซต์ที่ให้ความรู้ข้อมูลสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ และนำมาวัดผลว่าลูกค้าแต่ละท่านสนใจสินค้าใดมากน้อยแค่ไหน และมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำไปพัฒนาในการทำการตลาดสินค้าต่อ สุดท้ายเขาสามารถแจกจ่ายงานตามความเหมาะสมกับทักษะของคนในทีมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หลายท่านคงเห็นความสำคัญของการเริ่มต้นในการวางแผนที่ดีและการเห็นภาพรวมของ Digital Marketing แล้วใช่ไหมคะ ว่าธุรกิจ B มีการวางแผนภาพรวมที่ชัดเจนดังนี้ รู้จักตนเอง (Goal & Brand) รู้จักลูกค้า (Customer) รู้จักตลาด (Channel) มีการวัดผลลัพธ์ (KPI) มีทีมที่ดี (Team)

4 องค์ประกอบสำคัญ เมื่อคุณเริ่มต้นทำ Digital Marketing
1.กำหนดเป้าหมายการตลาดดิจิทัลของคุณ
2.ระบุกลยุทธ์การตลาดที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณ Customer Value Journey
3.ช่องทางในการสื่อสาร
4.นำแผนไปปฏิบัติและจ่ายงานสู่ทีม

กำหนดเป้าหมายการตลาดดิจิทัลของคุณ
การตั้งเป้าหมายในการทำ Digital Marketing ที่เฉพาะเจาะจงนั้น จะช่วยสนับสนุนการตั้งเป้าหมายในระยะยาวสำหรับธุรกิจของคุณ จึงทำให้เครื่องมือ SMART เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและถูกประเมินว่าเหมาะสมสำหรับการผลักดันให้เกิดกลยุทธ์ที่แตกต่างหรือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่จะช่วยให้คุณสามารถสมหวังในเป้าหมายของคุณได้ โดยการเชื่อมโยง เป้าหมาย กลยุทธ์และ การวัด KPI เอาไว้เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ ทำ marketing online

SEO สำคัญอย่างไร?? ทำไมเว็บไซต์ต้องทำ SEO

Image result for seo

SEO สำคัญอย่างไร ทำไมเว็บไซต์ ต้องทำ SEO
การทำ SEO จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราขึ้นอันดับในหน้าค้นหา เพื่อที่ผู้คนจะได้มีโอกาสเห็นเว็บไซต์และเข้ามาเยี่ยมชมมากขึ้น ซึ่งมีที่มาที่ไปจากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้คนในปัจจุบัน

-3.5 Billion
ทุกวันนี้ ผู้คนพึ่งพาการเสิร์ช Google มากกว่าวันละ 3.5 พันล้านครั้ง หรือกว่า 40,000 ครั้งต่อวินาที (Internetlivestats, 2020)
-90%
กว่า 90% ของผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ต จะยังไม่ติดสินใจซื้อหรือทำอะไรกับแบรนด์หากยังไม่ได้เสิร์ช
(Status Labs, 2018)
-14.6%
การทำ SEO ให้อัตราผลลัพธ์ (Conversion rate) สูงถึง 14.6% ในขณะที่การตลาดแบบดั่งเดิมให้ผลลัพธ์เพียง 1.7% (serpwatch, 2020)

จากสถิติข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้คนพึ่งพาการเสิร์ชมากแค่ไหน และการรีเสิร์ชบน Search Engine ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากเพียงไร
ยกตัวอย่างง่ายๆ จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ชหาสถานที่ ร้านอาหาร โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว เสิร์ชหาข้อมูลความรู้ต่างๆ เสิร์ชหาสิ่งบันเทิง หรือคอนเทนต์อื่นๆ ที่ตอบโจทย์ปัญหาของเรา
ส่วนสาเหตุที่แต่ละเว็บไซต์มุ่งทำ SEO ทำอันดับแข่งขันกันในหน้าเสิร์ชก็เพราะว่า ผลลัพธ์ที่เว็บไซต์ในแต่ละอันดับได้นั้นแตกต่างกันมาก
จากข้อมูลอัตราการคลิก (CTR: Click Through Rate) บน Google จาก Backlinko ข้างต้น จะเห็นได้ว่า เว็บไซต์อันดับหนึ่งนั้นมีคนคลิกเข้าไปเยี่ยมชมสูงโดดจากอันดับอื่นๆ ซึ่งวัดได้ 31.7% ส่วนเว็บไซต์อันดับอื่นๆ ที่มีคนเข้าเยี่ยมชมหนาแน่นจะอยู่ที่อันดับที่ 1 – 10 และ 95% ของผู้ที่ค้นหาทั้งหมดจะคลิกเข้าชมเว็บไซต์ที่ปรากฏในหน้าแรก
นั่นทำให้ ‘อันดับ’ หรือ Rank ของเว็บไซต์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่คนจะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือมาเห็นหน้าร้าน ธุรกิจและแบรนด์จึง ต้องทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับแรกหรือหน้าแรกของ Google ให้ได้

SEO & Marketing: การทำ SEO ให้ผลลัพธ์อย่างไรกับการทำการตลาด
จริงๆ แล้วการทำ SEO ของธุรกิจ หมายถึง การทำการตลาดบนหน้าเสิร์ชหรือ Search Marketing ซึ่งมีคำจำกัดความที่ตรงกว่า คือ SEM (Search Engine Marketing)

SEM ถือเป็นรูปแบบการทำการตลาดใดๆ ก็ตามบนหน้าเสิร์ช ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าคำว่า SEO ที่เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์เท่านั้น แต่โดยเป้าหมายหลักแล้ว ก็เพื่อให้เว็บไซต์ไปปรากฏบนหน้าค้นหาของ Google เพราะถือว่า เว็บไซต์เป็นปากกรวยที่จะนำผู้คนเข้ามาสู่กระบวนการซื้อ-ขาย (Sales Funnel) ซึ่งจะนำไปสู่การขายและผลลัพธ์ทางธุรกิจในที่สุด

ทั้งนี้ SEM และ SEO เป็นคำที่มักจะใช้ในความหมายที่แยกออกจากกัน กล่าวคือ

SEM มักถูกใช้ในความหมายของการซื้อโฆษณาบนหน้าเสิร์ช (Search Ad) หรือเรียกว่า Paid Search / PPC
SEO จะเข้าใจกันว่าเป็นการทำอันดับเว็บไซต์ด้วยการปรับแต่งเว็บไซต์โดยไม่เสียเงินค่าโฆษณาหรือให้ได้ Organic Search รับทำ SEO

น้ำซุปชาบูน้ำดำ (น้ำซุปสุกียากี้) วิธีทำไม่ยาก

น้ำซุปสุกียากี้ สุดคลาสสิก น้ำซุปสีเข้มจากน้ำซอส เพิ่มความหอมจากปลาโอแห้ง และสาหร่าย อูย… กลิ่นหอมรัญจวนจริง ๆ เลยจ้า อ่านต่อ 

หลนปู สูตรอาหารไทย

สูตร หลนปู อาหารยอดนิยม กับข้าวจากปู ส่วนผสมและขั้นตอนการทำ เข้าใจง่าย เหมาสะสำหรับ คนรักการทำอาหาร เมนูน้ำพริกหลน

ส่วนผสมสำหรับทำ หลนปู

 • เนื้อปู 1 ถ้วย
 • หัวกะทิ 1 ถ้วย
 • หางกะทิ 1 ถ้วย
 • พริกป่น 2 ช้อนโต้ะ
 • หมูสับ 3 ช้อนโต้ะ
 • หอมแดงซอย 3 ช้อนโต้ะ
 • พริกหยวกหั่น 2 เม็ด
 • พริกสด 4 เม็ด
 • น้ำปลา 2 ช้อนโต้ะ
 • น้ำตาลปี๊บ 2 ช้อนโต้ะ
 • น้ำมะขามเปียก 3 ช้อนโต้ะ
 • ผักสด สำหรับทานกับน้ำพริก อ่านต่อ